Vandra norra Skåneleden med Bruksvillan som utgångspunkt

Bruksvillan är en lämplig utgångspunkt för vandringar av olika längd på den norra Skåneleden. Ungefär 3 km norr om Östanå går vandringsleden som löper från Sölvesborg i öst till Båstad och Hovs Hallar i väst. Anslut till leden genom att vandra upp längs med ån för att sedan vika av i den ena eller andra riktningen. Österut vandrar man behagligt på stigar och skogsvägar, genom historiska Snapphanebygder via den vackra sjön Immeln och vidare mot Blekinge. Västerut mot Osby och Osbysjön, via Örkelljunga över Hallandsåsen och Båstad, och ut på Kullen mot havet.

https://skaneleden.se/delled/sl1-kust-till-kust